Organisatie Filippijnen

De organisatie Anak bestaat uit Stichting Anak Filippijnen in Nederland en haar zusterorganisatie in de stad Bacolod in de Filippijnen: Stichting Anak Negros Inc. Het bestuur van Anak Negros Inc. bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt zorg gedragen door diverse stafleden. Vele activiteiten worden ondersteund met behulp van vrijwilligers.

Anak Negros Inc neemt eigen initiatieven met betrekking tot verbetering en uitbreiding van de huidige projecten. Zij zijn immers bekend met het Filippijnse onderwijssysteem, de scholieren en de ontwikkelingsproblematiek. Zij zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van de kandidaten voor het studiebeurzen programma.

Team Anak Negros Inc