Skills training

Donation Goal For This Project is €1.200
12% Donated/€1.050 To Go
Donate Now

Skills trainingen zijn korte en praktische trainingen, geschikt voor jongeren die wegens omstandigheden niet meer goed kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs. Jaarlijks worden er trainingen zoals cell phone repair, massage, computervaardigheden en restaurantmedewerker georganiseerd.

Stichting Anak Filippijnen verstrekt namelijk niet alleen studiebeurzen aan studenten in het formele onderwijs, maar de stichting organiseert in samen werking met lokale opleidingsinstituten de zogenoemde vaardigheidstrainingen. Deze skills trainingen zijn kort en praktisch en er op gericht om zo snel mogelijk een baan te kunnen vinden.