Training en coaching

Donation Goal For This Project is €2.000
37% Donated/€1.250 To Go
Donate Now

Stichting Anak Filippijnen biedt de scholieren naast een studiebeurs ook aanvullende trainingen zoals Engelse les, wiskunde, computervaardigheden, creativiteit en coaching door mentoren aan.

Trainingen
Anak gelooft in een integrale aanpak. Het is belangrijk om niet alleen jongeren uit sloppenwijken naar school te kunnen sturen, maar hen ook te ondersteunen bij het wegwerken van hun achterstanden. Velen van hen hebben deze achterstanden opgelopen als gevolg van het niet regelmatig naar school gaan. Zij kozen ervoor om geld te verdienen om het gezinsinkomen aan te vullen. Maar ook de thuissituatie van veel scholieren werkt niet bepaald stimulerend. Scholieren van Anak volgen ondersteunende training in Engelse, wiskunde, computervaardigheden en leren studeren. Maar er worden ook regelmatig workshops georganiseerd op het gebied van creatieve vaardigheden zoals tekenen, schilderen, sport en sexuele voorlichting.

Coaching
Er is niet alleen aandacht voor de academische ondersteuning, maar ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de scholieren. Onze scholieren hebben veel meegemaakt en leven vaak in een moeilijke en/of onstabiele thuissituatie. Zelfvertrouwen is vaak ver te zoeken. Door gebruik te maken van mentoren, worden niet alleen de schoolresultaten op de voet gevolgd, maar ook de persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks hebben de mentoren (lokale vrijwilligers) contact met hun mentorleerling om als luisterend oor te dienen, maar ook om vragen te beantwoorden. Het betrekken van de ouders bij de activiteiten van Anak is ook een belangrijk onderdeel van dit programma, omdat met steun van familie, de scholier een grotere kans van slagen heeft.