Missie

 

Basisprincipes van Stichting Anak Filippijnen

Missie

Stichting Anak Filippijnen is in 2002 begonnen als initiatief van twee Nederlandse studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, die de Filippijnen een warm hart toe dragen. In het kader van hun afstudeeronderzoek brachten zij een half jaar door in de sloppenwijken van de Filippijnse stad Bacolod. De Filippijnen lieten hen niet meer los, zij wilden hun steentje bijdragen aan een betere wereld. Kinderen helpen was het uitgangspunt en is dat nog steeds. Van een klein persoonlijke initiatief uitgegroeid tot een samenwerkingsproject tussen de Nederlandse stichting Anak Filippijnen en haar Filippijnse zusterorganisatie Stichting Anak Negros Inc. Inmiddels volgen ruim 60 jongeren uit Filippijnse sloppenwijken een opleiding en zijn er ruim 100 jongeren in de afgelopen jaren met succes afgestudeerd.

Realistisch idealisme

Stichting Anak Filippijnen is een kleine stichting. Anak heeft niet de illusie dat het de wereld kan verbeteren. Anak richt zich liever op een aantal kleine, concrete projecten, zodat we op z’n minst de toekomst van een aantal mensen rooskleuriger kunnen maken. Anak helpt Filippijnse kinderen en jongeren die in moeilijke omstandigheden leven om zelf hun toekomstdromen dichterbij te brengen. Anak is ervan overtuigd dat het stimuleren van onderwijs de beste manier is om de cirkel van armoede te doorbreken.

Integrale aanpak

Stichting Anak Filippijnen stimuleert onderwijs, maar dat is niet voldoende. De achtergrond van vele Filippijnse kinderen is vaak zo problematisch dat extra ondersteuning nodig is. Op medisch of psychologisch gebied, in de vorm van een extra maaltijd, maar ook in de vorm van faciliteiten om huiswerk te kunnen maken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan expressie en ontspanning.

Geen kolonialisme

Stichting Anak Filippijnen werkt samen met lokale organisaties en vrijwilligers. Immers zij weten het beste wat er nodig is in hun land! Anak wil anderen niet voorschrijven hoe bepaalde dingen moeten worden aangepakt. Om deze reden heeft Anak Nederland de zusterstichting Stichting Anak Negros Inc. met een eigen bestuur in het leven geroepen. De Nederlandse stichting houdt zich bezig met fondsenwerving en naamsbekendheid. In de Filippijnen richt men zich op de dagelijkse uitvoering en begeleiding van de verschillende Anak projecten.

Eigen verantwoordelijkheid

Stichting Anak Filippijnen gelooft niet in ‘pamperen’ of zieligheid. Natuurlijk zijn de moeilijke omstandigheden waarin kinderen leven erg treurig, maar wij geloven wél in het bieden van kansen, die kinderen zèlf moeten pakken. Scholieren zijn daarom actief betrokken bij de stichting en zetten zich op hun beurt in voor allerlei activiteiten voor andere kinderen en elkaar. Op deze manier ‘betalen’ zij hun studiebeurs terug.

Zuinig en transparant

Stichting Anak Filippijnen is een door de Belastingdienst erkend goede doel en mag daarom het ANBI logo gebruiken. Uw donaties is bij ons in goede handen. Donaties zijn waardevol en zijn bedoeld om te besteden aan projecten voor kinderen in de Filippijnen. Anak kan garanderen dat uw geld ook daadwerkelijk bij de kinderen terecht zal komen. Om dit waar te kunnen maken, hanteren wij een aantal belangrijke regels:
Bestuursleden ontvangen in principe gèèn vergoedingen voor reis-en verblijfskosten
Drukwerk wordt zoveel mogelijk gesponsord en communciatie verloopt zoveel mogelijk per emai en social media
Stichting Anak Filippijnen heeft in Nederland geen kantoor of personeel in dienst. In de Filippijnen worden de organisatiekosten zo beperkt mogelijk gehouden.
Donateurs zijn van harte welkom op ons kantoor in de Filippijnen. Er wordt 2-jaarlijks een Filippijnen exposure reis georganiseerd voor donateurs en andere belangstellenden.
Graag geven wij op verzoek meer uitleg. Anak verplicht zich om verantwoording af te leggen aan de donateurs door middel van nieuwsbrieven en jaarverslagen en desgevraagd een persoonlijke toelichting.